Health Assessments

Programul de evaluare a sănătăţii constă în examinarea fizică şi mentală a solicitanţilor şi beneficiarilor de vize, efectuată înainte de plecare sau la sosire, cu scopul de stabilire cu traiul permanent, angajare la muncă peste hotare, înscrierea în programele de asistenţă a migranţilor, sau pentru obţinerea vizelor temporare sau permanente. Astfel de evaluări medicale sunt adaptate la solicitările guvernului partener şi garantează că procesul de imigrare nu va pune în pericol starea de sănătate a solicitantului sau a populaţiei gazdă. Totodată, în urma examenului medical, solicitanţii devin mai conştienţi de starea sănătăţii lor şi sunt abilitaţi pentru a întreprinde acţiuni preventive şi curative.

Lista serviciilor respectă cerinţele ţărilor gazdă şi anume include: examinarea fizică detaliată, investigaţii clinice sau de laborator, istoricul imunizărilor/vaccinurilor şi pregătirea formularelor şi documentelor medicale necesare pentru imigrare, etc. 
OIM Chişinău este autorizată să efectueze controlul medical pentru persoanele care călătoresc (fie permanent sau temporar) în SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelanda, Coreea de Sud. 

Programul de evaluare a sănătăţii include următoarele activităţi cheie:

Înregistrarea şi identificarea solicitanţilor

  • Organizarea şi programarea clienţilor pentru examenul medical;
  • Confirmarea identităţii şi înregistrarea în baza de date şi în sistemul on-line special dedicat;

Examinarea medicală

  • Efectuarea examenului medical conform cerinţelor tehnice şi a sănătăţii publice din ţările de destinaţie;
  • Instruirea solicitanţilor cu privire la examinarea fizică şi investigaţiile suplimentare (tratament);

Control şi Expediere

  • Asigurarea completivităţii dosarelor medicale; transmiterea prin poştă, înmînarea sau înregistrarea on-line a dosarelor finalizate;
  • Verificarea achitării integrale a taxelor pentru examenul medical şi pentru orice alt test adiţional şi înregistrarea în baza de date.