Migration Health

Departamentul de Sănătate a Migrației OIM Moldova (MHD) lucrează deja atât la programe de consolidare a capacităților generale, cât și la cercetări privind politica de sănătate a migranților în colaborare cu Ministerul Sănătății, precum și susține efectuarea anumitor evaluări ale sănătății persoanelor care călătoresc (fie permanent, fie temporar) în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și Coreea.

MHD asigură și supraveghează administrarea de servicii complete de evaluare a sănătății care implică screening medical pentru circa 2.500 de migranți anual, iar din 2015 a efectuat peste 15.000 de evaluări ale sănătății. Programul de promovare a sănătății și asistență pentru migranți din MHD răspunde strategiei și activităților sale la nevoile populațiilor de migranți și la cerințele actualizate în permanență, pentru a contribui la sănătatea migranților.

Proiectele OIM din acest departament oferă acces la servicii de sănătate de înaltă calitate pentru migranți și efectuează o cantitate substanțială de cercetare operațională pentru a promova politici de sănătate migraționale bazate pe dovezi. Suportul tehnic și eforturile naționale de consolidare a capacității sunt incluse în acest domeniu de lucru pentru a gestiona mai bine provocările de sănătate legate de migrație.

Această zonă a programului acoperă o serie de subiecte de sănătate, inclusiv boli infecțioase emergente și reapariție, cum ar fi infecția COVID-19, tuberculoza și sănătatea mintală. Răspunsurile programului includ, de asemenea, un accent pe subiecte delicate, care sunt importante în contextul sănătății migranților, precum violența de gen, sexuală și de gen.

În ansamblu, aceste activități facilitează consolidarea sistemelor de sănătate favorabile migranților de care beneficiază atât migranții, cât și comunitățile în care trăiesc.

CURRENT PROJECTS

  • Health Promotion and Assistance for Migrants
    • UN COVID-19 MPTF
    • TB-MIG Project
  • Health Response to Crisis Situation
    • Dutch - Covid 19