MPTF

Din aproximativ 8000 de cazuri de infecție din Republica Moldova, 20% sunt lucrători medicali și până la 300 dintre cei infectați sunt personal de frontieră. Statisticile alarmante generate de  COVID-19 din Republica Moldova au determinat OIM și agențiile partenere ale ONU să inițieze  un nou proiect. O inițiativă de șase luni, parte a Fondului fiduciar multi-parteneriat al ONU a început să aibă loc în Moldova în luna mai, prin care trei agenții ONU (OIM, UN Women și UNICEF) urmează să răspundă nevoilor urgente ale instituțiilor de sănătate, personalul poliției de frontieră de frontieră și alte grupuri sociale.

OIM este, de asemenea, extrem de preocupată de bunăstarea și mișcarea populației migrante. Aproximativ 53.000 de migranți moldoveni s-au întors deja din martie (până la jumătatea lunii mai). Ca răspuns la revenirea rapidă a migranților pe fondul dificultăților COVID-19 din țările gazdă, OIM este hotărâtă să sprijine instituțiile naționale în furnizarea de date și analize actualizate cu privire la numărul și profilurile migranților moldoveni care se întorc.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura servicii de sănătate eficiente și accesibile pentru pacienții cu COVID-19 din Moldova, cu accent pe grupurile vulnerabile. Răspunsul de urgență al instituțiilor naționale va fi sprijinit prin colectarea de date actualizate și analiza numerului și profilurilor migranților care se întorc, prin utilizarea unor soluții de inspecție rapidă.

OIM a sprijinit actualizarea și diseminarea procedurilor standard de operare (SOP) specifice PoEs aplicate la frontiera de stat pentru a combate răspândirea pandemiei COVID 19 în conformitate deplină cu legislația internațională în domeniul drepturilor omului și cu alte standarde și practici relevante. Mai mult, OIM a sprijinit, de asemenea, dezvoltarea și implementarea unui curriculum de formare; și livrarea a 4 instruiri online.

În plus, OIM a evaluat infrastructura existentă a punctelor de frontieră, a îmbunătățit facilitățile de igienă, apă, salubrizare și gestionarea deșeurilor, a furnizat provizii necesare pentru screeningul COVID-19 pentru o mai bună gestionare a răspândirii pandemiei la punctele de intrare ale țării. În cele din urmă, OIM va sprijini răspunsul de urgență al instituțiilor naționale prin producerea de date și analize actualizate, precum și cu privire la numărul și profilurile migranților care se întorc prin utilizarea soluțiilor de inspecție rapidă.


Beneficiari: Poliția de Frontieră, migranți, solicitanți de azil

Parteneri: Ministerul Sănătății, Poliția de Frontieră, Ministerul de Interne

Donator: Fondul de încredere multi-parteneriat COVID-19 al ONU

Buget: 120 000 USD

Durată: 6 luni (mai 2020- octombrie 2020)
 

IOM COVID-19 Situation Report