Press Release —Local Iunie 05, 2021

Misiunea OIM în Moldova a organizat primul din cele patru cursuri TOT pentru medicii ftiziopulmonologi

TB

25 mai, Misiunea OIM în Moldova în coordonare cu Programul Național de Control al Tuberculozei și Institutul de Ftiziopneumologie “ Chiril Draganiuc”, a organizat primul din cele patru cursuri TOT pentru medicii ftiziopulmonologi privind problemele de sănătate ale migranților. La acest curs au participat 40 medici si furnizori de servicii în sănătate. Obiectivul cursului de instruire este fortificarea capacităților personalului medical implicat în diagnosticul și tratamentul tuberculozei privind sănătatea migranților și tuberculoza cu focus pe gender. Cursul de instruire a fost prezentat de doi experți naționali în TB, Dr. Aliona David și Dr. Irina Volosciuc din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie.

Proiectul respectiv, pe o durată 24 de luni, își propune să instituie o bună guvernanță a migrației și sănătății populației mobile în Republica Moldova, prin dezvoltarea unor politici eficiente centrate pe migranți și bazate pe dovezi, prin integrarea intervențiilor TBC sensibile la gen și la migranți pe tot parcursul Programului Național de TBC din Moldova, contribuind în același timp la împuternicirea migranților afectați de TBC și a familiilor acestora ca actori de dezvoltare.