Press Release —Local Iulie 29, 2020

Misiunea OIM în Republica Moldova evaluează impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor reîntoarse în țară și a familiilor dependente de remitențe.

cbs axa iom moldova

O cantitate mare de date colectate de la mii de migranți moldoveni chestionați și familiile acestora vor fi analizate pentru a estima impactul mobilității determinate de pandemia COVID-19, numărul și profilurile migranților care se întorc, precum și vulnerabilitățile specifice ale grupurilor afectate de scăderea remitențelor. Studiul este realizat de Misiunea OIM în Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială, cu sprijinul financiar al Fondului ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 MPTF).

Studiul constă din trei etape: 1. Planificarea și coordonarea cu partenerii guvernamentali și internaționali de dezvoltare; 2. Distribuirea și colectarea chestionarelor relevante studiului; 3. Intervievarea aprofundată a grupului țintă și experților.

Se estimează că 237.000 de gospodării sau un sfert din numărul total de gospodării din Moldova primesc remitențe, în timp ce doar pentru jumătate dintre acestea, remitențele constituie mai mult de 50% din venitul disponibil.

Ghenadie Crețu, manager de proiect OIM: Scopul principal al acestui studiu este de a vedea profilurile socio-economice al cetățenilor reveniți și ale familiilor acestora, nevoile lor și planurile de viitor. De asemenea, este foarte important să depistăm capacitățile lor și capitalul pe care doresc să îl investească în Republica Moldova. Ne așteptăm ca acest sondaj să ne ajute în procesul de elaborare a politicilor și programelor menite să stimuleze reintegrarea migranților reveniți și să furnizeze forța de muncă necesară în Republica Moldova.

Cel puțin 2000 de gospodării din Moldova afectate de scăderea remitențelor și 1000 de cetățeni reveniți vor fi intervievați la telefon în etapa a doua a sondajului, care este implementat de CBS-AXA, Centrul de Investigații Sociologice și Cercetări de Marketing.

Obiectivul general al acestui studiu este de a susține Guvernul Republicii Moldova în îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor bazate pe dovezi empirice pentru a sprijini .