Press Release —Local Octombrie 06, 2020

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova își sporește capacitățile de instruire prin consolidarea Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei (CESF)

cebs

Rezultatele eforturilor comune ale Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Moldova și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) în vederea sporirii capacităților de instruire a Poliției de Frontieră au fost discutate în data de 1 octombrie, 2020 la cea de a doua ședință a Comitetului de Coordonare a proiectului ”Consolidarea Capacităților de Instruire a Poliției de Frontieră din Republica Moldova (TRABOR)”.

În cadrul discursului introductiv, Șeful Misiunii OIM în Moldova, Dl. Lars Johan LÖNNBACK a evidențiat importanța strategică a proiectului, menționînd că ”Proiectul este unul orientat spre viitor și urmărește îmbunătățirea capacităților operaționale ale Poliției de Frontieră în calitate de autoritate modernă ce asigură securitatea frontierei și care contribuie pozitiv la rolul Republicii Moldova în contextul securității regionale”.

cebsDomnul Valentin FIODOROV, Șeful-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a exprimat mulțumirile instituției pentru  suportul OIM în vederea implementării reformelor instituționale și dezvoltării managementului resurselor umane în scopul asigurării controlului calitativ al frontierei și supravegherii regimului zonei de frontieră cît și în punctele de trecere a frontierei. Domnul Fiodorov a enunțat aprecierea profundă față de sprijinul constant al OIM în contextul pandemiei COVID-19. 

În baza a două rapoarte de evaluare a statutului curent al sistemului de instruire CEFS și a tuturor modulelor de instruire, experții proiectului au elaborat o serie de recomandări pentru actualizarea  curriculumului CESF. Documentele produse vor sta la baza dezvoltării sistemului de instruire CESF și al curricumului CESF aliniat la Cadrul de Calificari Sectorial al UE pentru polițiștii de frontieră și va cuprinde 3 domenii identificate în procesul evaluării: i) Comunicarea Profesională; ii) Supravegherea frontierei și iii) Controlul frontierei. 

De asemenea, în timpul ședinței a fost discutată Concepția Dezvoltării Strategice al CESF. Documentul asigură o viziune structurată bazată pe cele mai bune practici și standarde UE în domeniul planificării, organizării și desfășurării activităților de instruire și include o serie măsuri specifice în sprijinul eforturilor de combatere a corupției și promovării politicilor egalității de gen.

Proiectul este implementat de Misiunea OIM în Moldova cu suportul financiar al Fondului Internațional de Dezvoltare al OIM și sprijină dezvoltarea operațională și instituțională a IGPF prin crearea unui sistem durabil de instruire în cadrul Centrului pentru Excelență în Securitatea Frontierei.