Press Release —Local Octombrie 23, 2021

Prima ședință a Comitetului Coordonator al Proiectului OIM „Integrarea perspectivei migrației și schimbărilor climatice în Planul Național de Adaptare-2 și Planul Sectorial de Adaptare în Agricultură” desfășurată la 12 octombrie 2021

iom moldova

Reprezentanți ai Biroului Regional al OIM din Viena, Universitatea din Viena și funcționari locali din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Biroului Național de Statistică, Biroului Relații cu Diaspora și Misiunii OIM în Republica Moldova s-au întrunit, la 12 octombrie 2021, la prima ședință a Comitetului Coordonator al Proiectului, desfășurată la Chișinău.
Finanțat de Fondul de Dezvoltare al OIM, Proiectul își propune să contribuie la integrarea perspectivei migrației în politicile naționale privind schimbările climatice și de mediu, precum și la dezvoltarea condițiilor favorabile pentru deblocarea potențialului de adaptare al migrației la climatice și reducerea riscurilor aferente migrației în Republica Moldova.
În acest scop, Misiunea OIM în Republica Moldova va sprijini Ministerul Mediului să formuleze contribuțiile sale la Planul de lucru privind mobilitatea umană al Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice și va promova un dialog inter-ministerial cu ministerele relevante privind legătura dintre migrație, mediu și schimbările climatice în cadrul Planului Național de Adaptare 2 și Planului Sectorial de Adaptare în Agricultură. De asemenea, Proiectul va include, creșterea gradului de conștientizare, consiliere în materie de politici, oferire a expertizei tehnice, consolidare a capacităților și consultări cu părțile interesate.
Președinta Comitetului Coordonator, dna Iordanca-Rodica Iordanov, în cuvântul de deschidere, a evidențiat valoarea adăugată a Proiectului și noua sa dimensiune în abordarea legăturii dintre migrație, mediu și schimbările climatice în Moldova, precum și importanța în creștere a cooperării multilaterale, internaționale în abordarea migrației și a impactului schimbărilor climatice.
Specialistul în migrație regională, mediu și schimbări climatice din cadrul Biroului Regional al OIM din Viena, dl Soumyadeep Banerjee, a prezentat cadrele privind migrația și schimbările climatice existente la nivel global și sinergiile dintre activitățile PNUD și FAO în domeniu. Cercetătorul științific superior în domeniul migrației și mediului la Universitatea din Viena, dl Harald Sterly, a relatat despre studiul de caz care urmează a fi realizat în Moldova, de evaluare a modului cum, când și unde migrația - în diferitele sale forme - contribuie la adaptarea la schimbările climatice și la reziliența climatică. „Cazul Moldovei este unul important, deoarece este mai presus de ”dezbaterea privind schimbările climatice-strămutare”, a afirmat el.
Dl Ghenadie Crețu, Coordonatorul de Program pentru Migrație și Dezvoltare, Misiunea OIM în Republica Moldova, în concluzie, a menționat: „În pofida provocărilor, legătura dintre migrație, mediu și schimbările climatice oferă noi oportunități. Migrația poate fi, totodată, acea resursă pozitivă care ar putea fi valorificată pentru a atenua impactul schimbărilor climatice și pentru a contribui la dezvoltarea socială și economică a țării”.