Press Release —Local Octombrie 20, 2021

Raportul privind Indicatorii de guvernanță în domeniul migrației (MGI) pentru Republica Moldova a fost prezentat și validat tehnic, la nivel de experți

iom moldova

Chișinău, 30 septembrie 2021

Raportul privind evaluarea indicatorilor de guvernanță în domeniul migrației (MGI) pentru Republica Moldova, elaborat de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și instituțiile publice cu mandat în domeniul migrației, a fost prezentat și validat tehnic în cadrul unei Conferințe la nivel de experți organizată de MAI și OIM în Moldova în data de 30 septembrie 2021.

Prezidată de Secretarul de stat al MAI, Jana Costachi și Coordonatorul de Programe Migrație și Dezvoltare al OIM Moldova, Ghenadie Crețu, conferința a reunit peste 20 de reprezentanți ai ministerelor relevante și agențiilor publice.

În discursul său, Jana Costachi a subliniat relevanța realizării acestei evaluări de către RM din perspectiva faptului că acest exercițiu reprezintă o abordare integrată, astfel încât fiecare instituție publică își poate evalua propriile activități și defini viitoarele priorități, inclusiv în contextul elaborării noii Strategii în domeniul Migrației și Azilului.

În intervenția sa, Ghenadie Crețu a trecut în revistă importanța raportului din perspectiva potențialului acestui document de a informa procesul de elaborare a politicilor publice, prin revizuirea progresului în domeniul guvernanței migrației la nivel național prin aplicarea a 96 de indicatori MGI și identificarea unor arii potențiale pentru îmbunătățirea viitoare, inclusiv sprijinirea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Cele mai importante progrese realizate de RM vizează îmbunătățiri ale reglementărilor privind accesul la servicii medicale pentru străini, punerea în aplicare a noilor reglementări privind recunoașterea și echivalarea studiilor, precum și validarea competențelor non-formale și informale dobândite în străinătate, liberalizarea pieței forței de muncă din Moldova pentru străini, aplicarea unei noi metodologii de estimare a migrației internaționale cu aplicarea standardelor internaționale și estimarea populației cu reședința obișnuită.

Raportul evidențiază evoluțiile ce vizează semnarea a 8 acorduri bilaterale privind migrația forței de muncă și 16 acorduri bilaterale de securitate socială, precum și domenii-cheie cu potențial de dezvoltare precum revizuirea și reînnoirea acordurilor bilaterale cu referire la asigurarea cu pensii, semnate conform principiului teritorialității, consolidarea cooperării privind schimbul de date între instituțiile care gestionează baze de date privind migrația, în special îmbunătățirea colaborării între Biroul Național de Statistică, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenția Servicii Publice, etc.

În ceea ce privește valorificarea migrației pentru dezvoltare se menționează oportunitatea de fortificare a cadrului de gestionare a relației cu diaspora și sporirea implicării acesteia în dezvoltarea țării prin valorificarea resurselor materiale și a capitalului uman al diasporei, precum și formularea programelor și stimulentelor pentru atragerea migranților calificați care se întorc sau a absolvenților universităților de peste hotare, precum și incluziunea străinilor, inclusiv a solicitanților de azil, familiilor mixte, refugiaților și apatrizilor, în dezvoltarea Moldovei.