Press Release —Local Octombrie 05, 2020

Republica Moldova a elaborat și a aprobat Raportul de evaluare voluntară națională privind implementarea Pactului Global pentru o Migrație Sigură, Ordonată și Reglementată de către Republica Moldova (GCM)

voluntary

Elaborat cu asistența tehnică a OIM, raportul de evaluare voluntară a GCM a fost discutat și aprobat de Guvernul Republicii Moldova la 22 septembrie 2020 în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei Naționale de Coordonare a Activităților în Domeniul Migrației și Azilului, prezidată de către Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, dl Gheorghe Balan, la care au participat fizic, dar și prin mijloace online peste 20 de reprezentanți ai ministerelor relevante, agențiilor publice, societății civile și organizațiilor internaționale.

În timpul discursului său introductiv, domnul Balan a subliniat importanța realizării acestei evaluări de către Republica Moldova și, în context, și-a exprimat recunoștința față de toate părțile interesate pentru implicarea promptă a acestora în furnizarea informațiilor și comentariilor relevante cu privire la evoluțiile recente, provocările și perspectivele privind implementarea cele 23 de obiective ale GCM de către Moldova. De asemenea, Secretarul de Stat i-a adresat cuvinte de apreciere domnului Lars Lönnback, șeful misiunii OIM în Moldova pentru sprijinul semnificativ oferit de OIM partenerilor naționali în pregătirea, implementarea și raportarea progreselor de realizare a acțiunilor prioritare ale Acordului Global.

În cuvântul său de salut, domnul Lars Lönnback, a menționat că Republica Moldova se află la nivel global printre liderii activităților de gestionare a migrației, fiind un susținător activ al dezvoltării Acordului

Global privind Migrația, a jucat un rol activ în procesul de conceptualizare a acestui document de viziune, oferind contribuții relevante la conținutul acestuia. Dlui a subliniat, de asemenea, că „implementarea ГДМ este pentru țară o oportunitate de a consolida în continuare guvernanța migrației, de a aborda, în cooperare cu alte state, provocările și de a valorifica avantajele migrației”.

Raportul de evaluare național aprobat de către Guvern evidențiază o serie de activități și realizări majore ale politicilor și inițiativelor implementate în conformitate cu cele 23 de obiective asumate de țară de la adoptarea GCM.

Cele mai importante evoluții din Moldova menționate de raport includ aplicarea noii metodologii internaționale, utilizând definiția statistică a migrantului internațional, care rezultă în estimări îmbunătățite ale migrației și ale populației rezidente obișnuite, ceea ce sprijină realizarea obiectivului 1 al GCM; facilitarea procedurilor de imigrație pentru străinii care doresc să lucreze / să investească în Republica Moldova, inclusiv în contextului COVID-19, ce sprijină realizarea obiectivului 5; modificarea cadrului normativ și instituțional al managementului migrației forței de muncă pentru a asigura certificarea și monitorizarea eficientă a sectorului privat de recrutare, pe baza principiilor echitabile și etice de recrutare a lucrătorilor migranți, conform obiectivului 6; implementarea unui mecanism național de recunoaștere și certificare a calificărilor dobândite de lucrătorii migranți în contextul educației informale și non-formale, în cadrul obiectivului 18; implementarea unui nou cadru strategic privind managementul integrat al frontierei de stat, prevenirea, combaterea și eradicarea traficului de persoane în contextul migrației internaționale implementat în cadrul obiectivului 11; avansarea cooperării cu misiunea EUBAM, agenția FRONTEX, în conformitate cu domeniile de interes comun (OSCE, INTERPOL, EUROPOL), în cadrul obiectivului 23.

Mai mult, raportul subliniază principalele provocări și oportunități pentru politica și practica migrațională pentru următoarea perioadă, cum ar fi i) abordarea impactului migrației asupra capitalului uman din Moldova din perspectiva exodului de creiere și a pierderii de competențe (obiectivul 19); ii) valorificarea abilităților și resurselor diasporei și ale migranților care se întorc, dar și protejarea grupurilor vulnerabile dependente de remitențe (obiectivele 19, 21 și 22); iii) îmbunătățirea migrației și a gestionării frontierelor pentru a facilita mobilitatea umană în noul context COVID-19 (obiectivele 5 și 11).

În intervenția sa, doamna Olga Poalelungi, șefa Biroului Migrație și Azil, a subliniat ultimele evoluții și acțiuni prioritare pentru Moldova în domeniul migrației, inclusiv activitatea în curs de desfășurare privind elaborarea unui nou concept în domeniul migrației, în contextul schimbărilor tendințelor de mobilitate regională și globală.

În observațiile sale de încheiere, domnul Lars Lönnback a mulțumit audienței pentru discuțiile fructuoase și a atras atenția asupra faptului că, atunci când avansăm cu implementarea GCM în Moldova, ar trebui să fie luate în considerare dezbaterile actuale cu privire la perspectivele și evoluțiile mobilității și migrației în cadrul Parteneriatului Еstic, care se desfășoară în pregătirea viitoarei reuniuni de nivel înalt a Parteneriatului Estic, precum și luat în calculul impactul pandemiei COVID-19 asupra managementului migrației.