Press Release —Local Ianuarie 14, 2022

Strategia națională în domeniul migrației și azilului a Republicii Moldova (2011-2020) a fost evaluată și prioritățile pentru o nouă politică au fost discutate în cadrul unui atelier online organizat de OIM Moldova și MAI al Republicii Moldova

iom moldova

Comunicat de presa
Chișinău, 22 decembrie 2021

Raportul de evaluarea ex-post a Strategiei Naționale de Migrație și Azil al Republicii Moldova (2011-2020) și prioritățile pentru un nou document strategic în domeniul migrației au fost prezentate și discutate în cadrul unui atelier online organizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Republicii Moldova în cooperare cu Misiunea OIM în Moldova la 21 decembrie 2022.

Evenimentul organizat în cadrul Zilei Internaționale a Migrantului 2021 – la care au participat peste 75 de reprezentanți ai autorităților publice naționale, ai societății civile, ai mediului academic, reprezentanți ai ONU și ai altor organizații internaționale – a abordat realizările importante ale celor 10 ani de implementare a Strategiei. De asemenea, discuțiile în cadrul evenimentului au scos în evidență unele lecții învățate și au fost propuse o serie de recomandări îndreptate spre îmbunătățirea abordării integrate în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul migrației și în consecință au fost propuse și discutate prioritățile pentru o nouă politică de migrație.

În acest context, doamna Jana Costachi, Secretarul de Stat al MAI și-a exprimat recunoștința publicului numeros prezent la eveniment și a mulțumit OIM Moldova pentru sprijinul de expertiză acordat în procesul de evaluare a Strategiei. Dna Secretar de Stat a menționat, de asemenea, că evenimentul în sine reprezintă o primă oportunitate de identificare a priorităților pentru noul document de politici în domeniul migrației și azilului. Iar faptul că evenimentului s-au alăturat un spectru atât de divers de participanți care reprezintă diverse instituții din varii sectoare – sfera publică, sectorul ONG-urilor, mediul academic și organizații internaționale – reprezintă un indiciu al faptului că setarea priorităților politicii în domeniul migrației reprezintă un efort comun important.

În cuvântul său de deschidere, domnul Lars Lönnback, șeful misiunii OIM Moldova, a subliniat că raportul de evaluare a Strategiei reprezintă un document important care susține calea spre elaborarea unui nou document de politici în domeniu. Prin urmare, evenimentul a oferit o oportunitate pentru instituțiile relevante de a-și prezenta perspectivele și de a discuta domeniul de aplicare al viitorului document în ceea ce privește sectoarele conexe migrației care vor fi incluse, viziunile și prioritățile pentru un document de politică prospectiv, problemele unui mecanism de coordonare pentru a sprijini implementarea, monitorizarea și evaluarea activităților comune din sector etc.

Alte probleme importante ale agendei s-au concentrat pe pregătirea participării Republicii Moldova la Forumul Internațional de Revizuire a Migrației (IMRF) care va fi organizat la New York în mai 2022, unde statele sunt așteptate să-și prezinte realizările naționale în implementarea obiectivelor Pactului Global pentru Migrație (GCM). În cadrul prezentării sale, dl Ghenadie Crețu, coordonatorul programului migrație și dezvoltare al OIM Moldova, a menționat că IMRF reprezintă cel mai înalt forum de evaluare a progresului implementării GCM. Prin urmare, pentru a susține raportarea GCM a Moldovei la IMRF, dl Crețu a subliniat că OIM Moldova ar putea facilita procesul de revizuire, inclusiv prin sprijinirea autorităților moldovenești în organizarea unui eveniment național de evaluare și prioritizarea a GCM în februarie 2022, în care se vor prezenta cele mai recente realizări ale implementării GCM care ar putea fi discutate și incluse în raportul de revizuire actualizat și ar putea fi convenite acțiunile comune prioritare pentru implementarea durabilă a obiectivelor GCM în Moldova.