Публикации

Migration Management

Заголовок Изображение Тип Файл
Project Newsletter "Combating Irregular Migration and Transnational Crimes"
PDF
Leaflet: Enhancing Integrated Border Management along the Ukraine-Moldova Border
PDF
ENG
Листовка: Усовершенствование интегрированного управления границами на украинско-молдавской границе
PDF
RU
Moldovan Migrants' Health, Impact of the Socio-Economic Welfare
PDF
Acte Internaționale, Naționale și Bune Practici în Domeniul Detenției Migranților Ilegali
PDF
RO
Health Risks of Migration: The Link between Health and Migration and the Sexual Practices of Moldovan Migrants
PDF
ENG
Migration Management Gaps Analysis
PDF
ENG
Legislative Review of AVRR Procedures in the Republic of Moldova
PDF
ENG
SIREADA Newsletter (All issues)
PDF
ENG
MIGRECO Newsletter (All issues)
PDF
ENG
EC Thematic Programme on Migration and Asylum
PDF
ENG
Leaflet: Development of Psychological Integrated Services of the Border Police in the Republic of Moldova
PDF
ENG
Pliant: Dezvoltarea serviciilor psihologice integrate în cadrul Poliției de Frontieră a Republicii Moldova
PDF
RO
EC Thematic Programme On Migration and Asylum, MIGRECO leaflet
PDF
ENG
Combaterea migrației iregulare și a crimelor transnaționale în Moldova prin consolidarea capacitații instituționale a Biroului Migrație și Azil
PDF
RO
Strengthening Migration Management and Cooperation on Readmission in Eastern Europe, MIGRECO Anthology
PDF
ENG

Prevention and Protection

Заголовок Изображение Тип Файл
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2018
PDF
Leaflet: Centre for Prevention and Protection of Victims and Potential Victims of Human Trafficking
PDF
ENG
Broșură: Centrul de Asistență și Protecție a Victemelor și Potentialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane
PDF
RO
Брошюра: Центр по предотвращению и защите жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Кишиневе
PDF
RU
Compilation of Sermons
PDF
ENG
Handbook for Diplomatic and Consular Personnel
PDF
ENG
"Abandoned People" Facilitator's Guide
PDF
RO
"Abandoned People" Seven Questions in Search of Answers
PDF
ENG
The National Referral System for Assistance and Protection of Victims and Potential Victims of Trafficking (NRS)
PDF
ENG
Sistemul Naţional de Referire pentru Protecţia şi Asistenţa Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane (SNR)
PDF
RO
Национальная система перенаправления для помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми (НСП)
PDF
RU
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2015
PDF
ENG
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2014
PDF
ENG
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2013
PDF
ENG
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2012
PDF
ENG
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2010
PDF
ENG
Victims of Human Trafficking, Statistical Profile 2009
PDF
ENG
CT Statistical Profile 2010-2012
PDF
ENG
REPORT Regional Conference, Ten years of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: Results and Perspectives in Eastern Europe (Belarus, Moldova and Ukraine)
PDF
ENG
2 International Conference “Best Practices in the Implementation of National Referral Mechanisms/Systems for Protection and Assistance of Victims of Human Trafficking”
PDF
ENG
Analytical Study on the investigation and trial of cases of trafficking in persons and related offences
PDF
ENG
The brochure 11 questions & answers/Nimeni nu e singur pe pământ
PDF
RO
Da? Nu? Plecarea peste hotare merită să știi toate răspunsurile
PDF
RO
Singur acasă – Carte de buzunar pentru fete și băieți cu părinți plecați în străinătate
PDF
RO
Copilul meu e singur acasă – Carte pentru părinții care pleacă la munca în străinătate
PDF
RO
Ghid pentru profesioniștii care lucrează cu copii migranților
PDF
RO
Ghid de principii deontologice în documentarea și scrierea subiectelor despre traficul de fiinţe umane şi violenţa în familie
PDF
RO
Деонтологические принципы в процессе подготовки материалов на темы торговли людьми и насилия в семье
PDF
RU
Practical Guide for the investigation of crimes of trafficking in persons
PDF
ENG
Ghid practic pentru investigarea infracţiunilor de trafic de persoane
PDF
RO
The Functioning of the National Referral System for the protection and assistance of victims and potential victims of trafficking in human beings (NRS) in the Republic of Moldova. Lessons learnt and perspectives
PDF
ENG
Funcţionarea Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de ființe umane (SNR) în Republica Moldova. Lecţii învăţate şi perspective
PDF
RO
Guideline on Conducting Parallel Financial Investigations
PDF
ENG
Ghid privind efectuare investigațiilor paralele
PDF
RO
Руководство по проведению параллельных финансовых расследований
PDF
RU

Migration and Development

Заголовок Изображение Тип Файл
Migration Governance Snapshot: The Republic of Moldova
PDF
ENG
Diasporas in the modern world regional context and potential for sustainable development of the country of origin
PDF
ENG
Diaspora în lumea modernă: contextul regional și potențialul pentru o dezvoltare durabilă a țărilor de origine
PDF
RO
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития страны происхождения
PDF
RU
Manual „Învățăm Limba Română Împreună. Primii Pași” Nivelul A2
PDF
RO
Manual. Învățăm Limba Română Împreună. Primii Pași. Nivelul A1
PDF
Mapping Migration from Transnistria
PDF
Cartografierea Migrației din Transnistria
PDF
RO
Картографирование миграции из Приднестровья
PDF
RU
Extended Migration Profile of Transnistria
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Transnistriei
PDF
RO
Расширенный Миграционный Профиль Приднестровья
PDF
RU
Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2010-2015
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015
PDF
RO
Расширенный Миграционный Профиль Республики Молдова 2010-2015
PDF
RU
Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2009-2014
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2009-2014
PDF
RO
Расширенный Миграционный Профиль Республики Молдова 2009-2014
PDF
RU
Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2008-2013
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2008-2013
PDF
RO
Расширенный Миграционный Профиль Республики Молдова 2008-2013
PDF
RU
Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2007-2012
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2007-2012
PDF
RO
Расширенный Миграционный Профиль Республики Молдова 2007-2012
PDF
RU
SIMP II Project Newsletter, no 1-5 ENG
PDF
SIMP II Project Newsletter, no 6-11 ENG
PDF
Diaspora Mapping III: Mapping Moldovan Diaspora in Germany, UK, Israel, Italy, Portugal and Russia
PDF
ENG
Policy and Practice of Migration regulation in the Context of Modern Challenges
PDF
EN
Contemporary Migration Processes: current state and main forms
PDF
EN
Procese Migraționale Contemporane: Starea actuală și principalele forme
PDF
RO
Современные миграционные процессы: современное состояние и основные формы
PDF
RU
Developing Entrepreneurial Activities in Rural Areas, Success Stories
PDF
ENG
Specific Needs of Children and Elderly Left Behind as a Consequence of Labour Migration
PDF
ENG
Diaspora Mapping II: Mapping of the Moldovan Diaspora in Italy, Portugal, France and the United Kingdom
PDF
ENG
Diaspora Mapping I: Moldovans in the Russian Federation: socio-economic profile and policy challenges
PDF
ENG
Report on the international experience in the field of legal and regulatory provisions concerning crowdfunding activities
PDF
Options for harnessing emigrants’ remittances and savings for the development of the Republic of Moldova
PDF
ENG
Mainstreaming Migration into Development Planning, A handbook for policy-makers and practitioners
PDF
ENG
Outcomes of the Moldovan diaspora policy seminar
PDF
ENG
Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova
PDF
RO
Возможности развития предпринимательства в Республике Молдова
PDF
RU
Experiențele de reîntoarcere și reintegrare ale migranților și tinerilor absolvenți ai universităților de peste hotare, Republica Moldova. Ediția 2
PDF
RO
Опыт возвращения и реинтеграции мигрантов и молодых выпускников университетов из-за рубежа, Приднестровье. Второе издание
PDF
RU
Experiențele de reîntoarcere și reintegrare ale migranților și tinerilor absolvenți ai universităților de peste hotare, Republica Moldova. Ediția 1
PDF
RO
Опыт возвращения и реинтеграции мигрантов и молодых выпускников университетов из-за рубежа, Приднестровье. Первое издание
PDF
RU
Extended Migration Profile of the Republic of Moldova 2005-2010
PDF
ENG
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2005-2010
PDF
RO
Гид по аспектам эскпорта-иморта и взаимной торговли на берегах Днестра
PDF
RU
Ghid cu privire la import/export și comerțul reciproc pe malurile Nistrului
PDF
RO
Ghid metodologic Predarea-învățarea integrată a limbii române în Centrele Educaționale din Diasporă
PDF
RO
Curriculum la limba română pentru Centrele Educaționale din Diasporă. Nivelul A1-A2
PDF
RO
Diaspora Mapping III: Mapping Moldovan Diaspora in Germany, UK, Israel, Italy, Portugal and Russia
PDF
ENG
Cartografierea diasporei III: Cartografierea Diasporei Moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia
PDF
RO
Картографирование диаспоры III: Картографирование молдавской диаспоры в Германии, Великобритании, Израиле, Италии, Португалии и России
PDF
RU
Migrație și dezvoltare: aspecte politico-juridice. Manual.Valeriu Moșneaga
PDF
RO
Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice. Manual. Dorin Vaculovschi
PDF
RO
Policy and Practice of Migration regulation in the Context of Modern Challenges
PDF
EN
Politici și practici ale reglementării migrației în contextul provocărilor moderne
PDF
RO
Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов
PDF
RU
Contemporary Migration Processes: current state and main forms
PDF
EN
Primii pași în afaceri. Ghid pentru antreprenorii începători
PDF
RO
Ghid de comunicare pentru Moldova
PDF
RO
Ghid: Cum scriu un proiect?
PDF
RO
Ghid: Colectarea de fonduri în organizații necomerciale
PDF
RO
Developing Entrepreneurial Activities in Rural Areas, Success Stories
PDF
ENG
Информационный бюллетень SIMP II, выпуски 6-11
PDF
Информационный бюллетень проекта SIMP II, №1-5
PDF
Buletinul informațional al proiectului SIMP II, nr. 6-11
PDF
Buletinul informațional al proiectului SIMP II, nr. 1-5
PDF