Moldova

Sărăcia răspândită și lipsa de oportunități de muncă au determinat mulți moldoveni să caute locuri de muncă în străinătate. În plus, numărul mare de migranți ilegali a permis organizațiilor criminale să exploateze un grup deja vulnerabil. Moldova este țara cu cel mai mare număr de victime ale traficului de ființe umane în regiune. Guvernul încearcă să îmbunătățească gestionarea migrației prin îmbunătățirea impactului migrației asupra dezvoltării, asigurând protecția drepturilor migranților și combaterea traficului de persoane.

OIM lucrează în parteneriat cu guvernul Republicii Moldova, organizațiile internaționale interguvernamentale, precum și ONG-urile locale la toate aspectele migrației, inclusiv dezvoltarea capacităților de gestionare a fluxurilor de migrație, dezvoltarea cooperării internaționale, stimularea migrației pentru dezvoltarea socio-economică, protejarea mai bună a drepturilor migranților, îmbunătățirea gestionării migrației, a frontierei și combaterea traficului de ființe umane.

Facts and Figures
  • 2.68 Millioane
  • 43.03%
  • -15.6/1000
  • USD 1,91 Milliard
View all

Health Assessment

Canada Visa Application Centre

Return and Reintegration

Travel Assistance