Organizația Internațională pentru Migrație este principala organizație interguvernamentală care promovează migrația umană și ordonată în beneficiul tuturor, cu prezență în peste 100 de țări și susține 175 de state membre pentru a îmbunătăți gestionarea migrației. În 2019, OIM a oferit sprijin pentru 30 de milioane de persoane, inclusiv 23 de milioane de persoane aflate în mișcare (persoane strămutate în interior, migranți și refugiați) și 7 milioane de membri ai comunității gazdă. 

OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. O face prin furnizarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților.

OIM lucrează pentru a ajuta la asigurarea gestionării ordonate și umane a migrației, pentru a promova cooperarea internațională în problemele migrației, pentru a ajuta la căutarea de soluții practice la problemele migrației și pentru a oferi asistență umanitară migranților aflați în nevoie, fie ei refugiați, persoane strămutate sau alte persoane. oameni dezrădăcinați. Constituția OIM recunoaște în mod explicit legătura dintre migrație și dezvoltarea economică, socială și culturală, precum și dreptul la libertatea de circulație a persoanelor.

OIM lucrează în cele patru domenii largi ale managementului migrației: migrație și dezvoltare, facilitarea migrației, reglementarea migrației și abordarea migrației forțate. Activitățile transversale includ promovarea legislației internaționale privind migrația, dezbaterea și îndrumarea politicilor, protecția drepturilor migranților, sănătatea migrației și dimensiunea de gen a migrației.