Fapte și Cifre (Globale)
migrants
1,7 M
trafficking
100.000
Covid
140
Fund
122

Prin intermediul Departamentului de Management al Migrației, OIM lucrează la elaborarea de orientări de politici pentru domeniu; formularea strategiilor globale; stabilirea standardelor și controlul calității; și gestionarea cunoștințelor referitoare la sectoarele de migrație „mainstream”, inclusiv forța de muncă și migrația facilitată, migrația și dezvoltarea, combaterea traficului, întoarcerea voluntară asistată, sănătatea migrației, asistența pentru migranții vulnerabili, gestionarea imigrației și a frontierelor și consolidarea globală a capacităților în gestionarea migrației.

De asemenea, departamentul gestionează Fondul de dezvoltare al OIM și este responsabil pentru revizuirea, aprobarea și gestionarea proiectelor multiregionale și globale. Departamentul asigură supravegherea tehnică a revizuirii proiectelor și a aprobării experților în domeniu. De asemenea, este responsabil pentru menținerea parteneriatelor operaționale cu partenerii relevanți: guvernamentali, multilaterali și din sectorul privat, în coordonare cu Departamentul de Cooperare și Parteneriate Internaționale.

În Moldova, OIM susține gestionarea migrației, ajutând migranții și refugiații să se integreze mai bine și ajutând comunitățile de primire să recunoască și să sprijine contribuțiile pozitive pe care migranții le pot aduce.