Programul OIM pentru Migrație și Dezvoltare a Moldovei împreună cu partenerii săi încearcă accentueze pe larg legătura dintre migrație și dezvoltare. Acest lucru este important pentru a valorifica potențialul de dezvoltare și a maximiza impactul pozitiv al pe care îl poate avea marea comunitate de migranți din Moldova. 

Activitățile din domeniul ‘Migrație și Dezvoltare’ includ consolidarea capacității guvernului și a altor părți interesate de a implica eficient migranții moldoveni în procesele de dezvoltare din țara. Aceste activități au drept scop favorizarea dezvoltării economice și comunitare, în zonele în care există un nivel ridicat de emigrare, îmbunătățind impactul remitențelor asupra dezvoltării și facilitând returnarea și reintegrarea migranților calificați. 

Misiunea OIM în Moldova își propune să ajute migranții care se întorc, familiile lor, comunitățile / asociațiile din diasporă, precum și copiii și vârstnicii rămași singuri. De asemenea, OIM sprijină migranții antreprenori care reveniți în Moldova, încearcă să înceapă sau să își îmbunătățească afacerile acasă.

Mai jos veți găsi o descriere a politicilor și legislației Republicii Moldova, cu referire la migrație și dezvoltare. Aceasta este urmată de o descriere a câtorva dintre subtemele domeniul migrației și dezvoltării în care OIM Moldova este implicată.

Politici și Legislații

 

Strategia națională de dezvoltare 2012-2020, 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei

Strategia recunoaște la cel mai înalt nivel nevoia unei abordări coordonate și integrate de gestionare a migrației. În ceea ce privește migrația, aceasta include un accent special pe remitențele și emigrarea tinerilor. Misiunea OIM în Moldova a susținut integrarea considerațiilor legate de migrație, ca parte a consultărilor largi susținute de guvern în timpul dezvoltării Strategiei. În urma consultărilor largi susținute de guvern în timpul dezvoltării Strategiei, OIM a încurajat integrarea stipulațiilor legate de migrație.

Strategia națională "Diaspora 2025”  

În februarie 2016, guvernul Republicii Moldova a aprobat strategia națională „Diaspora-2025”, după un proces mai lung de consultare a diasporei, societății civile și academicienilor, precum și a partenerilor internaționali, inclusiv Misiunea OIM în Moldova. OIM și-a adus contribuția cu privire la activitățile care ar putea fi incluse în strategie, sprijinind astfel Guvernul Republicii Moldova în implementarea strategiei.

Diaspora

Se estimează că aproximativ o treime din populația țării, inclusiv copiii sunt rezidenți temporari sau permanenți în străinătate, mulți dintre ei plecând în căutarea unor oportunități de muncă mai bune. În consecință, Moldova are o diasporă numeroasă stabilită în peste 30 de țări din întreaga lume. Diaspora moldovenească are potențialul de a sprijini inițiativele de dezvoltare locale prin fluxuri financiare precum remitențe, donații caritabile și investiții, precum și prin transferuri de cunoștințe și abilități.     

Misiunea OIM în Moldova lucrează la îmbunătățirea capacității comunităților de migranți din străinătate, de a deveni activi în procesul de dezvoltare socio-economic a R. Moldova. Prin urmare, o parte importantă a activității departamentului Migrație și Dezvoltare este de a sprijini Guvernului Republicii Moldova de a include, în continuare, diaspora moldovenească în procesul politic și de dezvoltarea socio-economică.

Remitențe

Diaspora moldovenească este o sursă majoră de venit pentru economia națională . Remitențele sunt trimise atât prin canale formale cât și prin canale informale, care sunt greu de estimat, de obicei prin intermediul șoferilor de autobuz sau prin intermediul  colegii migranți care sunt în drum spre casă. Majoritatea remitențelor sunt utilizate pentru a satisface consumul de bază, achiziționarea de locuințe și rambursarea datoriilor. În acest context, activitățile OIM Moldova vizează strategiile de eficientizare a utilizării remitențelor în Moldova.

De exemplu, începând cu 2010, OIM Moldova sprijină programul PARE 1 + 1un program de atragere a remitențelor în economia locală. Acest program este în prezent implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii/ Organization for Small and Medium Enterprises (OSME) care activează inclusiv în regiunea transnistriană din Republica Moldova. Până în prezent, peste 780 de companii au beneficiat de acest program. Cu sprijinul Uniunii Europene, statul a dublat fiecare leu moldovenesc investit de un migrant moldovean (sau ruda sa de gradul I). Banii au fost folosiți în principal pentru lansarea unei noi întreprinderi private sau pentru dezvoltarea unei întreprinderi existente, în special în zonele rurale.   În conformitate cu programul PARE 1 + 1, OIM colaborează cu partenerii săi pentru a dezvolta modalități de transferuri bănești inovatoare și oficiale/legale. Recent, crowdfunding-ul a început să fie promovat la nivel național și local printr- o serie de proiecte.

OIM susține dezvoltarea metode mai ieftine și mai transparente pentru transferul remitențelor. Un model propus a și fost testat și folosit de oficiile poștale naționale din Moldova și mai multe țări de destinație a migranților moldoveni. În plus, OIM explorează modul în care soluțiile tehnice alternative, cum ar fi aplicațiile de telefon mobil, pot juca un rol în domeniul transferurilor bănești.

Migrația Forței de Muncă

Lipsa oportunităților economice este motivul principal pentru migrația forței de muncă din Moldova. OIM susține politici care promovează migrația legală, regulată și sigură, creând în același timp politici sociale locale interne și durabile care promovează alternative economice migrației în străinătate.

OIM Moldova a contribuit la elaborarea Acordului de parteneriat de Mobilitate RM-UE în cooperare cu Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova (MAEIE). Scopul acordului este de a facilita migrația legală, inclusiv migrația circulară și temporară, în special în scopuri de dezvoltare.

OIM susține negocierea și încheierea de acorduri oficiale de migrație a forței de muncă cu țările de destinație ale migranților moldoveni, pentru a asigura protecția drepturilor și a intereselor lor. Mai mult, susținerea oferită pentru negocierea și încheierea acordurilor bilaterale de protecție socială cu țările de destinație ale migranților moldoveni este menită să favorizeze eventuala lor revenirea în țară prin asigurarea de drepturi sociale cum ar fi pensiile.

La fel, OIM susține de mai mulți ani inițiativele de abilitare economică și de dezvoltare antreprenorială, care includ instruiri în dezvoltarea afacerilor atât în zonele rurale cât și in zonele urbane. Începând cu 2014, OIM Moldova organizează cursuri și ateliere despre antreprenoriat pentru ONG-uri locale, furnizori de servicii de afaceri și migranți de pe malul stâng și drept al râului Nistru. Un partener de lungă durată în acest domeniu este Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii/ Organization for Small and Medium Enterprises (OSME).