Din 2006, OIM Moldova oferă asistență pentru reintegrare tuturor migranților moldoveni care doresc să se întoarcă în patria lor. 

Această asistență are ca scop facilitarea întoarcerii durabile în Republica Moldova. Este concepută pentru a ajuta oamenii să găsească activități generatoare de venituri, astfel încât aceștia să devină independenți financiar. 

Un consilier OIM împreună cu beneficiarul elaborează un plan individual de Reîntoarcere și Reintegrare și pe baza acestuia semnează un contract. 

În cadrul programului sunt oferite un set de servicii pentru a facilita întoarcerea și reintegrarea migranților: asistență în transportul repatriaților la și de la aeroport la comunitatea de origine; Granturi pentru înființarea afacerilor, inclusiv traininguri în afaceri; acces la studii universitare/colegiale sau cursuri de formare în învățământul profesional; procurarea echipamentului profesional; asistenta medicală; asistență juridică și psihologică; consultanță în timpul implementării planului și alte servicii de reintegrare disponibile. 

De atunci, în cadrul acestui program au fost asistați un număr de 570 de repatriați moldoveni din Regatul Belgiei, Republica Slovenia, Cehia, Austria, Republica Irlanda, Regatul Unit, Republica Italiană și Statul Israel. 

Mai jos este o listă de pași care trebuie urmați pentru a obține asistență pentru returnare și reintegrare: 

 • Contactați biroul OIM din țara de destinație; 
 • Elaborați un plan de reintegrare împreună cu consilierul OIM; 
 • Semnează un contract de reintegrare între migrant și OIM, prin care, pe de o parte, OIM se angajează să-l ajute pe repatriat să-și realizeze planul de reintegrare, iar pe de altă parte, migrantul are responsabilitatea de a contribui la finalizarea planului; 
 • OIM, misiune într-o țară de destinație, oferă sprijin migranților în procesul lor de întoarcere acasă; 
 • Migranții returnați contactează OIM Moldova; 
 • Implementarea planului de reintegrare. 

În februarie 2017, OIM Italia, biroul lor din Roma, a lansat un program de reîntoarcere și reintegrare, destinat migranților moldoveni care locuiesc în prezent în Republica Italiană și doresc să se întoarcă în Republica Moldova. 

Programul se va încheia pe 31 decembrie 2017. Următorii migranți sunt eligibili: 

 • Migranți care au emigrat în Republica Italiană și în prezent locuiesc acolo; 
 • Migranți care doresc să se întoarcă în Republica Moldova; 
 • Migranți care au nevoie de asistență în procesul de întoarcere și reintegrare. 

Următorii migranți vor avea prioritate: 

 • Migranți care întâmpină dificultăți; 
 • Migranți vulnerabili; 
 • Migranți care au probleme de sănătate; 
 • Migranții care au solicitat azil, așteaptă un răspuns sau a căror cerere a fost deja respinsă. 
 • Migranți neregulamentari* 

Notă*: Migranții neregulamentari sunt migranții sau persoanele care nu dețin autorizația sau documentele necesare pentru intrare, ședere sau muncă, persoanele care au intrat într-o țară de destinație fără autorizație corespunzătoare, persoanele care au încălcat una sau mai multe reglementări privind intrarea legală, șederea.  

Programul oferă următoarele: 

 • Consultanță pentru migranții care doresc să se întoarcă în RM, oferită de OIM Italia înainte ca migranții să părăsească Italia; 
 • Elaborarea unui plan individual de întoarcere și reintegrare pentru fiecare migrant care va fi selectat să participe la program; 
 • Sprijin informațional, logistic și financiar din partea OIM Moldova în vederea implementării Planului de întoarcere și reintegrare a fiecărui migrant selectat; 
 • Întâlnirea și transportul migranților către și de la aeroport din Italia și din Republica Moldova; 
 • Asistență în pregătirea actelor legale necesare pentru returnare; 
 • Asistență financiară pentru acoperirea costurilor pentru nevoi de bază înainte de transferul din Italia în RM; 
 • Asistență financiară pentru migranții care au probleme de sănătate (acoperind costurile pentru tratament, spitalizare și analize medicale); 
 • Oferirea unui grant nerambursabil pentru a-și deschide propria afacere, inclusiv instruire în dezvoltarea afacerii; 
 • Facilitarea accesului la formare în universități, colegii, școli sau cursuri profesionale; 
 • Finanțarea achiziției de echipamente profesionale; 
 • Alte servicii de reintegrare disponibile; 
 • Consultarea migranților în timpul întoarcerii și reintegrării lor în Moldova.