Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) este principala organizaţie care lucrează cu migrații, guvernele, partenerii inter-guvernamentali și non-guvernamentali pentru a oferi răspunsuri pertinente la provocările migraţiei. OIM este dedicată promovării unei migrații sigure, ordonate și demne spre beneficiul tuturor. Acest lucru este realizat inclusiv prin oferirea serviciilor de asistență atât guvernelor cât și migranților.

Misiunea OIM în Republica Moldova dispune de abilităţi, experienţă, resurse și know-how în domeniul managementului migraţiei, necesare pentru a oferi soluţii individuale adaptate cerinţelor guvernelor şi migranţilor, inclusiv dar nu numai:

 1. Informații despre ţara de origine; 
 2. Facilitare şi legătură de ordin general; 
 3. Asistenţă logistică; 
 4. Administrarea centrului de solicitare a vizelor; 
 5. Facilitarea interviurilor;
 6. Evaluarea sănătății; 
 7. Prelevarea probelor ADN; 
 8. Colectarea datelor biometrice; 
 9. Verificarea documentelor; 
 10. Transport asistat; 
 11. Orientarea culturală şi informarea înainte de plecare. 

OIM oferă un pachet de servicii care poate fi selectat în ansamblu sau ca servicii separate. Acestea pot fi oferite în bază de proiecte finanţate de guverne, sau prestate solicitanţilor şi beneficiarilor de vize contra plată. Acordurile de parteneriat pot fi negociate atât la nivel bilateral între OIM şi misiunile diplomatice, cât şi la nivel global sau regional. OIM cooperează concis cu guvernele la toate etapele, pentru realizarea obiectivelor la timp şi în limitele bugetului, asigurînd calitatea, integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea.

Soluţiile oferite de OIM sunt bazate pe excelenţă în servicii, cu accent deosebit pe tratarea tuturor solicitanţilor şi beneficiarilor de vize cu demnitate şi respect, precum şi furnizarea de informaţii în limbile vorbite de aceştia, pentru a le facilita înțelegerea proceselor și procedurilor, dar și a drepturilor şi obligaţiilor lor.

În prezent, Misiunea OIM în Republica Moldova implementează următoarele proiecte în domeniul serviciilor de facilitare a migrației: Centrul de Solicitare a Vizelor pentru Canada (CVAC), Transport Asistat (TA), Evaluarea Sănătății (HA).