Durata: 1 noiembrie, 2019 - present

Parteneri: VFS Global, Ambasada Canadei (București, România), Serviciul Imigrări, Refugiați și Cetățenie Canada (IRCC)

Beneficiari: Solicitanții de vize și permise temporare pentru Canada și document de călătorie pentru rezidenți permanenți aflați în afara Canadei

Buget estimativ: Variază anual

Misiunea OIM în Moldova oferă soluții pentru promovarea accesului la căile sigure și legale de migrație prin gestionarea activității Centrului de Solicitare a Vizelor pentru Canada (CVAC). CVAC furnizează un spectru larg de servicii, inclusiv diseminarea informației, colectarea datelor biometrice, facilitarea depunerii dosarului de viză, procesarea taxelor și alte servicii logistice.

Activităţile cheie ale Centrului de Solicitare a Vizelor pentru Canada

Consultanţă și Programare

 • Distribuirea informaţiilor cu privire la cerinţele relevante, conform celor publicate de IRCC, inclusiv formulare de solicitare, taxe şi modalități de plată, date de contact şi adresa web ale Biroului de Vize de la Ambasada Canadei etc;
 • Soluționarea întrebărilor în limbile locale și asigurarea completării corecte a solicitărilor de viză;
 • Gestionarea rândurilor și procesarea programărilor online pentru serviciile CVAC.

Gestionarea dosarelor

 • Acceptarea formularelor completate, a documentelor asociate, paşapoartelor şi confirmărilor de plată, a taxelor de procesare pentru vize, permise și documente de călătorie;
 • Verificarea completivităţii dosarelor şi informarea solicitanţilor despre actele ce lipsesc sau alte cerinţe;
 • Expedierea la Biroul de Vize a tuturor dosarelor, dovezilor de plată şi a tuturor documentelor suplimentare în plicuri sigilate;
 • Returnarea către clienţi a pachetelor sigilate, conţinînd decizia finală.

Date biometrice și Autoservire

 • Colectarea și transmiterea sigură a datelor biometrice (amprente și fotografii);
 • Asigurarea accesului public la computere și terminalele de acces pentru facilitarea depunerii on-line a solicitărilor de viză.

Evidenţă și Urmărire

 • Menţinerea evidenţei tuturor solicitărilor şi a dovezilor de plată aferente, precum şi a circulaţiei paşapoartelor în modul şi formă aprobate de IRCC;
 • Oferirea accesului la sistemul de urmărire a dosarelor de viză.

Pentru mai multe informații despre depunerea dosarelor de viză vă rugăm să accesați site-ul oficial al Centrului de Solicitare a Vizelor pentru Canada din Chișinău, Moldova.