Pentru a înțelege activitatea OIM în domeniul managementului migrației, trebuie să știm că Republica Moldova este o țară de origine a multor migranți care aleg să meargă în state membre UE, Federația Rusă și alte state. Totuși, Moldova este și o țară de tranzit pentru migranții din alte regiuni, cum ar fi Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Activitățile OIM în acest domeniu sunt menite să promoveze și să protejeze drepturile migranților atât în țară cât și în străinătate. La început, activitatea OIM în Moldova s-a concentrat pe combaterea traficului de ființe umane. Astăzi însă, pe lingă combaterea de trafic de ființe umane, OIM acordă o atenție sporită consolidării capacităților actorilor naționali relevanți de a furniza un răspuns eficient și local la provocările migrației neregulamentară și neregulate.

Acest lucru este realizat prin dezvoltarea de politici de gestionarea eficientă a migrației, consolidarea comunicării și a cooperării între actorii-cheie, cooperarea strategică privind readmisia, schimbul de informații despre rutele și metodele utilizate de organizatorii de migrație neregulamentară și crime transnaționale. Eforturile menționate mai sus sunt menite să asigure ordinea și securitatea publică în Moldova și să contribuie la eforturile regionale de combatere a migrației neregulamentare și a criminalității transfrontaliere.

De asemenea, Misiunea OIM în Moldova a contribuit în mod semnificativ la încheierea Acordului de readmisie și facilitare a vizelor cu UE, la implementarea Planului de Acțiuni privind liberalizare regimului de vize UE-Moldova, precum și la încheierea Acordului de Asociere cu UE.