Durata proiectului: 36 luni (1 Ianuarie 2020 – 31 Decembrie 2022 cu posibilitate de extindere)

Buget: 3,552,000 EUR

Donator: Uniunea Europeană

Partener de implementare: Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Misiunile din Ucraina și Republica Moldova. Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) va sprijini activitățile complementare ale proiectului.

Beneficiari ai proiectului: Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

Descrierea proiectului: Aceast proiect își propune să îmbunătățească în continuare gestionarea integrată a frontierei între Republica Moldova și Ucraina, încurajind cooperarea dintre agenții locali,  prin controlul comun și schimbul de informații cu privire la persoane / vehicule / mărfuri care traversează frontiera moldo-ucraineană, precum și prin supravegherea frontierei comune.

Acest proiect contribuie la obiectivul mai larg de a facilita comerțul și circulația persoanelor peste granițe, și prin urmare, asigurînd securitatea economică și dezvoltarea durabilă a regiunii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. îmbunătățirea condițiilor pentru circulația liberă și sigură a persoanelor, mărfurilor și vehiculelor peste granița comună,
  2. amplificarea prevenirii criminalităților și a pregătirii pentru a răspunde incidentelor de la frontieră, bazate pe cooperarea interinstituțională și internațională și pe schimbul de informații,
  3. să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile privind utilizarea operațională a echipamentelor, împreună cu utilizarea de produse de analiză a riscurilor, într-un mod coordonat și coerent.

Sunt prevăzute următoarele rezultate:

  • Monitorizare video non-stop și schimbul mutual de informații efectuate la punctele de trecere a frontierei selectate în prealabil. 
  • Îmbunătățirea capacităților de patrulare comune și sporirea timpului de răspuns la incidentele de pe frontieră (inclusiv nevoile urgente de căutare și salvare) pe frontiera albastră comună.
  • Perfecționarea cunoștințelor și abilităților (cu echipamente specializate) ale personalului relevant acțiunii.

Aici puteți găsi și descărca broșura proiectului.