Știri
Local

Formare de Formatori în domeniul comunicării cu categoriile vulnerabile în context umanitar, creșterea rezistenței personalului la stres și prevenirea sindromului de burnout

Participants at the Training of Trainers

CHISINAU- 

Treisprezece formatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova (IGPF) au finalizat cursul Formare de Formatori în domeniul comunicării cu categoriile vulnerabile în context umanitar, creșterea rezistenței personalului la stres și prevenirea sindromului de burnout (epuizare profesională), organizat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova (OIM), desfășurat în perioada 05-09 septembrie 2022, la Chișinău.

Instruirea este concepută pe baza sondajului online efectuat anterior în rândul personalului, care a evaluat cadrul instituțional și nevoile de pregătire, și face parte dintr-un pachet complex de asistență de consolidare a capacităților pentru personalul cu atribuții de control la frontieră și în domeniul migrației și formatorii naționali, ca răspuns la criza actuală a refugiaților din Ucraina.

"Într-o situație de urgență, cum este criza refugiaților, multe activități de comunicare și de răspuns se concentrează pe persoanele care au fost afectate în mod direct, respectiv pe refugiați. Cu toate acestea, într-o astfel de criză, personalul de frontieră din linia întâi poate experimenta traume indirecte, care pot avea un impact uriaș asupra bunăstării personalului în general. Obiectivul principal al acestui curs de formare este de a îmbunătăți și de a dezvolta competențele formatorilor în ceea ce privește desfășurarea sesiunilor de formare privind gestionarea crizelor și comunicarea cu refugiații, precum și de a oferi personalului tehnici eficiente de adaptare pentru a preveni sindromul de burnout. Un curs similar de formare de formatori urmează să fie realizat cu personalul Serviciului Vamal. Având în vedere că participanții urmează să faciliteze și să țină mai apoi cursuri pentru colegii lor, sunt convins că acest exercițiu va consolida cunoștințele și abilitățile de formare ale participanților, devenind o investiție pe termen lung pentru instituțiile de frontieră și vamală", a declarat consultantul internațional OIM Prof. Dr. Darius Mihai TURC.

"Acest curs este foarte oportun și, pe lângă informațiile utile privind modalitățile de îmbunătățire a comunicării cu persoanele vulnerabile, ne-a învățat cum să gestionăm situații potențial conflictuale la punctele de control la frontieră în legătură cu criza actuală. Din cauza numărului mare de persoane care trec granița, majoritatea femei și copii, separați de familiile lor, persoane vulnerabile afectate de război, eu și colegii mei ne-am confruntat cu o povară emoțională extenuantă. De aceea, consider că acest curs este foarte important și foarte necesar. În plus, cred că trebuie să se desfășoare în mod regulat." Ion PLEȘCA, șef al Serviciului asistenţă psihologică al Direcţiei generale resurse umane a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Aproximativ 230 de angajați din prima linie din subdiviziunile regionale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), Serviciului Vamal (SV) și Biroului pentru Migrație și Azil (BMA) vor participa la treisprezece sesiuni de instruire în Bălți, Cahul și Chișinău, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare cu persoanele vulnerabile și învățând strategii de prevenire a sindromului de burnout și de reducere a impactului stresului.

Mai mult ca atât, participanții vor primi două ghiduri privind comunicarea cu categoriile vulnerabile în context umanitar și prevenirea sindromului de burnout pentru personalul din prima linie, elaborate de OIM la solicitarea autorităților de frontieră și de migrație.

Asistența actuală de consolidare a capacităților este implementată în cadrul proiectului “EMERGENCY RESPONSE TO UKRAINE CRISIS-AFFECTED PERSONS IN MOLDOVA”, finanțat de Biroul pentru populație, refugiați și migrație (PRM) al Guvernului Statelor Unite ale Americii, proiectul "ENHANCING THE RESPONSE TO UKRAINE CRISIS-AFFECTED PERSONS IN MOLDOVA", finanțat de Fondul pentru migranți și refugiați (MRF), prin intermediul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și proiectul "EMERGENCY GRANT FOR UKRAINE CRISIS", finanțat de Guvernul Japoniei.

 

***

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: Ana Gnip la nr. +373 79 66 77 51, agnip@iom.int