Press Release —Local August 20, 2020

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PREZENTAREA PUBLICĂ A REZULTATELOR STUDIULUI

invitatie

Migrația în scop de muncă: profilul și provocările actuale ale lucrătorilor migranți moldoveni în principalele țări de destinație

CE: Rezultatele finale ale Studiului sociologic aprofundat al profilului migranților moldoveni din Polonia, Germania, Marea Britanie, Franța, Israel și Spania vor fi discutate în cadrul sesiunii on-line de lucru organizate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizația Internațională pentru Migrație și Guvernul Elveției, în cadrul Zilelor Diasporei 2020.
Sesiunea on-line, organizată în cadrul Zilelor Diasporei 2020, își propune discutarea și înțelegerea profilului social, cultural, demografic și economic al lucrătorilor migranți moldoveni, precum și impactul COVID-19 asupra lucrătorilor migranților moldoveni în vederea identificării recomandărilor de politici, modificări legislative și instituționale care să garanteze drepturile, condițiile de trai și de muncă ale lucrătorilor migranți moldoveni și ale familiilor acestora, precum și a căilor de valorificare a beneficiilor și oportunităților de reintegrare în Moldova.

CINE: Experții PNUD-OIM-Elveția care au realizat interviuri aprofundate cu migranți moldoveni care muncesc în cele șase țări de destinație vor prezenta rezultatele finale ale studiului, iar reprezentanții autorităților publice centrale vor prezenta modificările recente în politicile de ocupare a forței de muncă și a migrației de muncă.

UNDE: www.privesc.eu și pagina de Facebook a Biroului Relații cu Diaspora

CÂND: 22 August, ora 13.00-14.30

SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE: reprezentanți ai diasporei, lucrători migranți moldoveni, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai organizațiilor internaționale, experți, cercetători, sectorul privat.

IMPORTANT: Pe parcursul perioadei mai-decembrie 2019, a fost realizat studiul „Tendințe actuale ale migrației forței de muncă: evidențe empirice și opțiuni de politici pentru Republica Moldova în șase țări de destinație pentru migranții moldoveni în scop de muncă” în cadrul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” finanțat de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare și implementat de PNUD în cooperare cu OIM.
PNUD Moldova și OIM Moldova și Elveția susține Ministerul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei în îmbunătățirea politicilor naționale cu privire la migrația legală de tip temporar și circular a muncitorilor moldoveni, precum și ANOFM în modernizarea serviciilor de plasare în câmpul muncii.

Pentru informații suplimentare: Vitalie Varzari, Asistent principal program migrație și dezvoltare, vvarzari@iom.int, tel: 060061093.