Știri
Local

OIM avansează activitatea de îmbunătățire a cunoștințelor financiare ale migranților moldoveni

Chișinău- OIM, în parteneriat cu Asociația Băncilor Comerciale din Moldova, a organizat la 28 septembrie 2023 un atelier de lucru privind susținerea incluziunii financiare și a economiilor pe termen lung ale migranților moldoveni care muncesc.

Evenimentul i-a reunit pe viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, președintele Asociației Băncilor din Moldova, directorul general adjunct al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, profesorul Harris de la Universitatea Oxford, personalul OIM, alți oficiali din cadrul autorităților publice, băncilor private și comunității de experți.

În cadrul atelierului au fost discutate modalități de promovare a unor noi oportunități de parteneriat și de valorificare a celor existente între cei prezenți, în vederea susținerii incluziunii financiare a migranților și a beneficiarilor de remitențe și a realizării obiectivelor de economisire pe termen lung ale acestora.

După cum a declarat dl Lars Johann Lonnback, șeful Misiunii OIM în Moldova, "În timp ce moldovenii care locuiesc în străinătate sunt, în general, bine integrați, eforturile de valorificare a remitențelor și a economiilor migranților au fost limitate la scară largă. Remitențele sunt direcționate în mod predominant către consum, contribuind la o economie excesiv de axată pe consum din cauza investițiilor productive limitate. Adesea, lucrătorii migranți nu își ating obiectivele de economisire din cauza unei serii de factori, inclusiv a serviciilor/programelor financiare limitate de susținere a economiilor și a investițiilor din remitențele și economiile migranților, precum și a educației financiare reduse a acestui grup țintă. OIM colaborează cu partenerii săi din sectorul public și privat pentru a schimba paradigma actuală, în beneficiul dezvoltării Republicii Moldova".

Vulnerabilitatea, spiritul antreprenorial redus și nivelul scăzut de educație financiară în rândul migranților și al membrilor familiilor lor rămași în țară împiedică inițiativele de emancipare. Aceasta este o problemă majoră pentru programele de migrație a forței de muncă, deoarece le împiedică să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă și pe termen lung ale migranților, ale familiilor acestora și ale comunităților de origine în ansamblu. 

Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, dna Tatiana Ivanicichina, a declarat că "incluziunea financiară a lucrătorilor migranți rămâne o provocare majoră. Mulți migranți întâmpină dificultăți în a avea acces la servicii financiare sigure și accesibile, ceea ce îi expune la riscuri și le limitează capacitatea de a economisi și de a investi eficient. Acesta este un obstacol semnificativ pentru dezvoltarea durabilă și incluzivă a Republicii Moldova, prin urmare, necesită o atenție deosebită din partea tuturor actorilor implicați."
Pentru a răspunde acestor provocări specifice, misiunile OIM din Moldova și Georgia, în parteneriat cu Centrul pentru Migrație Internațională și Integrare (CIMI) din Israel, implementează proiectul finanțat de OIM FDI " Salvează mai mult în migrație: Susținerea lucrătorilor migranți din Georgia și Republica Moldova pentru a spori economiile, remitențele și beneficiile durabile ale migrației forței de muncă".

Evenimentul a prezentat concluziile inițiale ale unui studiu de cercetare al OIM realizat în Moldova, Georgia și Israel de către un expert în economie comportamentală de la Universitatea Oxford și de către grupul de reflecție al grupului de experți moldoveni. Studiul oferă o mai bună înțelegere a modului în care lucrătorii migranți moldoveni, precum și familiile acestora utilizează remitențele și economisesc bani. De asemenea, acesta explorează partea de ofertă a pieței financiare, inclusiv infrastructura și furnizarea de servicii, ceea ce va contribui la elaborarea strategiilor de intervenție ale sectorului public și privat.  În cea de-a doua parte a atelierului, băncile comerciale au discutat și au prezentat principalele provocări cu care se confruntă băncile moldovenești atunci când adaptează și promovează serviciile financiare pentru migranți, în vederea îmbunătățirii produselor bancare și a conceperii și promovării serviciilor. Evenimentul a explorat, de asemenea, așteptările, nevoile, provocările și oportunitățile de implicare a migranților.

***

Pentru mai multe informații, contactați: 

Riccardo Severi, Ofițer Comunicare și Informare Publică, OIM Moldova 
rseveri@iom.int

Ghenadie Crețu, Coordonator de program / Analist migrație și dezvoltare, OIM Moldova

gcretu@iom.int