Press Release —Local Martie 26, 2021

OIM- Moldova marchează Ziua Mondială de combatere a Tuberculozei

TB

Republica Moldova este una dintre cele 30 de țări afectate puternic de Tuberculoza multidrog- rezistentă. În 2019, rata estimată a incidenței TBC a fost de 80 la 100 mii de populație, iar rata mortalității de 6.3 la 100 mii populație. Actualmente doar 75 la sută din bolnavii de tuberculoză sensibilă se tratează până la capăt, iar tratamentul TBC multidrog-rezistent are rata de succes numai de doar 66%.
Ziua Mondială a Tuberculozei se consemnează pentru sporirea gradului de conștientizare a consecințelor devastatoare asupra sănătății, prejudiciilor sociale și economice întru intensificarea eforturilor în stoparea epidemiei globale de tuberculoză (TBC) .
În acest sens, de Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei (TBC), Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, împreună cu Programul Național de Tuberculoză, Institutul de Ftiziopneumologie (Institutul Chiril Draganiuc), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) și în coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) organizează o campanie de sensibilizare a publicului care începe din 24 martie până la sfârșitul lunii martie 2021.
Activitățile includ plasarea și distribuirea materialelor informative (6000 de pliante, 60 de bannere, 200 de postere, 350 de autocolante) în 48 de unități medicale din țară, la 10 puncte de intrare în țară cu cel mai mare trafic (Aeroportul Internațional Chișinău; Leușeni ; Tudora; Sculeni; Otaci; Giurgiulești-Galați; Palanca; Criva; Cahul; Giurgiulești-Reni) și în timpul controalelor medicale efectuate în cadrul programelor OIM de evaluare a sănătății înainte de plecare. Un scurt videoclip animat, axat în principal pe migranții circulari, va fi difuzat în această perioadă în mass-media (TV, radio, social media, la Aeroportul Internațional Chișinău și zona de așteptare și înregistrare a biroului OIM).
Aceste activități fac parte dintr-o campanie națională de informare și sensibilizare comunitară, în cadrul proiectului: „ Îmbunătățirea Detectării, Supravegherii, Tratamentului și Prevenirii Tuberculozei în rândul populației mobile din Republica Moldova prin prisma sensibilizării dimensiunii de gender (TB-MIG)„. Această campanie include elaborarea și distribuirea materialelor informative sensibile la gen și migranți, realizarea și plasarea a 3 spoturi TV de animație informaționale despre TB, gen și migrație; organizarea a 4 flash-mob-uri la punctele de intrare în țară; și crearea grupurilor de sprijin de la egal la egal cu supraviețuitori TBC femei-bărbați.
“Proiectul își propune să instituie o bună guvernanță a migrației și sănătății în Republica Moldova, prin dezvoltarea unor politici eficiente centrate pe migranți și bazate pe dovezi, prin integrarea intervențiilor TBC cu accent pe gender ” a menționat Lars-Johan Lonnback, șeful misiunii OIM în Moldova
Proiectul cu o durată de doi ani, este finanțat de Fondul de Dezvoltare al OIM (IDF) cu un buget total de 300 000 USD. Principalii beneficiari ai proiectului sunt: Programul Național TB; Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; personalul care asigură asistență în tratamentul TBC și personalul administrativ din cadrul departamentelor regionale ale spitalului TB; pacienți migranți cu TBC; femei și bărbați migranți circulari; femei și bărbați supraviețuitori ai TBC; femei și bărbați care au grijă de pacienții cu TBC; cetățenii moldoveni și străinii la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova.