Știri
Local

Reducerea diferențelor: Politici de migrație și perspective politice ale populației din Bălți și Cahul

Mobilitatea umană este determinată și influențată de transformările globale majore de astăzi, cum ar fi creșterea inegalităților, neîncrederea, excluderea din procesul decizional și hiperindividualismul, naționalismul și protecționismul, creșterea numărului de conflicte violente, schimbările demografice, schimbările climatice și degradarea mediului, constrângerile financiare - care necesită o reflecție constantă asupra modului în care se poate răspunde mai bine la realitățile actuale.

Deși nu există o formulă perfectă pentru conceperea politicilor de migrație, cele mai multe dintre acestea tind să includă elemente specifice. Aceste elemente prevăd, de obicei, utilizarea dovezilor pentru a pune bazele și adoptarea unei abordări la nivelul întregului guvern pentru a asigura coeziunea.

Importanța unor date de calitate, accesibile, dezagregate, fiabile și oportune pentru a informa cu privire la politici, acțiuni și opinia publică este bine recunoscută și subliniată de autoritățile naționale și locale, de societatea civilă și de partenerii de dezvoltare din Republica Moldova, unde autoritățile naționale și locale, societatea civilă și partenerii de dezvoltare recunosc din ce în ce mai mult faptul că este necesar să se depună mai mult efort pentru a valorifica potențialul utilizării datelor, pentru a informa politicile și practicile, protejând în același timp migranții împotriva utilizării abuzive a datelor.

OIM Moldova a efectuat deja 4 evaluări ale indicatorilor de guvernare în domeniul migrației (MGI) la nivel național (2017, 2018, 2020 și 2021) pentru a evalua în ansamblu politicile, legile și cadrele existente în domeniul migrației și a implementat mai multe sondaje DTM după februarie 2023 pentru a colecta și analiza datele privind mobilitatea, vulnerabilitățile și nevoile populațiilor deplasate și mobile, a fost observat un decalaj între politicile de migrație și perspectivele politice ale populației.

În încercarea de a reduce acest decalaj, OIM a analizat în ce măsură politicile și serviciile de migrație la nivel local răspund nevoilor migranților și persoanelor strămutate, direct din perspectiva acestora, pentru a îmbina în mod eficient abordarea umanitară operațională a DTM cu punctul de vedere axat pe politici al MGI.

Rezultatele acestei inițiative testate în Cahul și Bălți, într-un mod sinergic și coordonat, cu o contribuție semnificativă a autorităților naționale atât la nivel local, cât și central, precum și cu implicarea persoanelor aflate în mișcare - populația strămutată, migranții care muncesc, reprezentanții organizațiilor din diasporă -, ajută la identificarea interconexiunilor dintre acțiunile umanitare, de dezvoltare și de pace din Moldova și promovează idei de colaborare, coerență și complementaritate pentru a asigura integrarea vocilor migranților, reprezentativitatea lor în proces și durabilitatea intervențiilor legate de guvernanța migrației.

Această cercetare a fost prezentată într-un videoclip care a participat la premiul OIM pentru inovație 2023.

Urmărește materialul video: https://youtu.be/S1nBCDke8WE 
 

***
 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: 

Varzari Vitalie, ofițer de programe de dezvoltare a migrației, OIM Moldova.
vvarzari@iom.int

Crețu Ghenadie, Coordonator al Programului de Dezvoltare a Migrației, OIM Moldova.
gcretu@iom.int