diferite asupra bărbaților și femeilor, adesea asupra femeilor care trăiesc în condiții sociale și economice mai precare decât bărbații. 1.Un sistem de sănătate deficitar, asociat cu lipsa accesului la tratament și migrația neregulată, îi determină pe pacienți, în special femeile migrante, să renunțe la tratamentul lor și drept consecință să dezvolte TB multidrog rezistentă (MDR-TB) . 2 Cu toate acestea, factorii care se intersectează de gen și migrație au fost, în general, neglijați în cercetarea TB și în intervențiile politice.

Proiectul respectiv, pe o durată  24 de luni, își propune să instituie o bună guvernanță a migrației și sănătății în Republica Moldova, prin dezvoltarea unor politici eficiente centrate pe migranți și bazate pe dovezi, prin integrarea intervențiilor TBC sensibile la gen și la migranți pe tot parcursul Programului Național de TBC din Moldova, contribuind în același timp la împuternicirea migranților afectați de TBC și a familiilor acestora ca actori de dezvoltare.

OIM subliniază experiența sa extinsă  în împuternicirea guvernelor, migranților și comunităților de a preveni, detecta și răspunde la amenințări asupra sănătății de-a lungul continuumului de mobilitate, pledând în același timp pentru abordări incluzive pentru migranți. Programele OIM privind sănătatea migrației au loc în rândul migranților și al populațiilor afectate de criză, în ceea ce privește prevenirea bolilor transmisibile, cum ar fi TBC, diagnosticul precoce, tratamentul, disponibilitatea serviciilor de sănătate și sensibilizarea împotriva stigmatizării și discriminării. Această expertiză relevantă face ca OIM din Republica Moldova să fie cea mai potrivită pentru implementarea proiectului propus.

Beneficiari: Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (PPI); Programul Național pentru Tuberculoză (NTP); Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MHLSP) al Republicii Moldova

Beneficiari direcți:  Institutul de Ftiziopneumologie; Furnizorii de sănătate TB și personalul administrativ; pacienți migranți cu TBC; femei și bărbați migranți circulari; femei și bărbați supraviețuitori ai TBC; femei și bărbați îngrijitori de pacienți cu TBC.

Beneficiari indirecți: cetățeni moldoveni și străini la punctele de trecere a frontierei moldovenești; furnizorii de servicii medicale și lucrătorii din domeniul sănătății.

Parteneri: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MHLSP) al Republicii Moldova; Programul Național TB (NTP); Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” (PPI)

Donator: IOM IDF (IOM Development Fund)

Buget: 300.000 dolari SUA

Durată: 24 luni (01.11.2020- 01.11.2022)