Știri
Local

Cabinetul de miniștri din Moldova a aprobat un document de politici cheie privind întoarcerea și reintegrarea cetățenilor moldoveni, elaborat cu sprijinul OIM și PNUD

IOM and Republic of Moldova flags

Chisinau, 13 Septembrie

Cabinetul de miniștri a aprobat "Programul național de stimulare a revenirilor și de facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2023-2027", document de politici elaborat cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul proiectului "Migrația și dezvoltarea locală", finanțat de Elveția.

Prin intermediul acestui program, autoritățile își propun să susțină cetățenii care decid să revină în Republica Moldova, să identifice soluții pentru problemele cu care se confruntă aceștia pe parcursul procesului de revenire și să ofere suportul necesar pentru angajarea pe piața muncii. De asemenea, urmează a fi facilitat accesul la servicii medicale, sociale și educaționale pentru cei care se întorc. Potrivit documentului aprobat, de asemenea, va fi susținută lansarea afacerilor persoanelor revenite și va fi valorificată experiența diasporei, care poate contribui la modernizarea țării și la dezvoltarea economică a acesteia.

"Prioritatea noastră și obiectivul general al Programului este de a crea condiții de trai europene care să motiveze cetățenii plecați peste hotare să revină în țară și să contribuie la construirea viitorului prosper al Republicii Moldova", a declarat secretarul general al Guvernului, Artur Mija.

Programul include un plan de acțiuni care stabilește obiectivele pe termen mediu și activitățile ce urmează a fi desfășurate la nivel local și național.

Programul de stimulare a revenirii migranților a fost elaborat în conformitate cu principalul document strategic al țării - Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova Europeană 2030", în care una dintre direcțiile prioritare ale politicilor și intervențiilor se referă la susținerea și implicarea diasporei. În același timp, documentul este în concordanță cu prioritățile stabilite în Programul de activitate al Guvernului "Moldova prosperă, sigură, europeană". În acest sens, extinderea serviciilor de calitate, inclusiv a celor digitale, pentru diasporă și integrarea diasporei în viața economică se numără printre obiectivele majore ale Executivului.

***

Pentru mai multe informații, contactați: 

Riccardo Severi, Ofițer Comunicare, OIM Moldova 
rseveri@iom.int